top of page

Spawalnictwo i Fabrykacja

Nasz wykwalifikowany zespół certyfikowanych spawaczy wykonuje spawanie konstrukcji stalowych, naprawy instalacji oraz urządzeń z wszystkich rodzajów materiałów przy użyciu metod:

· TIG (141),

· MMA (111),

· MAG (135),

· MIG (131),

· Gas (311).

Powyższe metody spawania są wykonywane zgodnie z obowizującymi normami według klasyfikacji metod spawania oraz instrukcji technologicznych.

Łukowe – PN-EN ISO 15609-1
Gazowe – PN-EN ISO 15609-2
Wiązka elektronów – PN-EN ISO 15609-3
Wiązka laserowa – PN-EN ISO 15609-4
Zgrzewanie rezystancyjne – PN-EN ISO 15609-5
Spawanie hybrydowe laserowo-łukowe – PN-EN ISO 15609-6

Badanie technologii spawania

Wiązka elektronów – PN-EN ISO 15614-11
Napawanie – PN-EN ISO 15614-7
Rur z płytami sitowymi – PN-EN ISO 15614-8

 

welding_edited.jpg
Obraz8.jpg
Obraz7.jpg
Obraz3.png
Obraz5.jpg
Obraz4.jpg
Obraz2.jpg
Obraz6.jpg
bottom of page